4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

 

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

 • Ingen

  Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

 • TVÆR – Revision af balancen (RP)
 • TVÆR – Opfølgning revisionsbemærkninger (RP)

   

 • TVÆR – Revision af anlægsregnskaber (RP)

   

   

  Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

 • SOF – Alternativ modtager KMD-Aktiv (RP)

Igangværende Særlige undersøgelser:

 • BUF – Undersøgelse af Klynge VKKC (RP)
 • ·ØKF – Undersøgelse vedr. indkøb af bygningsvedligeholdelse i KEID (RP)
 • KFF – Indtægter (RP)
 • SOF – Tilsyn med institutioner (RP)
 • 1 WB sag (BUF)

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

 • TMF – Tilbagebetaling af visse takster på vejområdet
 • ·ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2020 – Risikolisten
 • ·ØKF – Styregruppe IGA-projektet (brugerstyring)
 • ·ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø
 • TVÆR – IT-Kreds

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

 

Jesper Andersen                

 

Bilag

Ingen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen