8. FORTROLIG ORIENTERING / STATUS FRA EKSTERN REVISOR HERUNDER IGANGVÆRENDE SAGER, AFSLUTTEDE REVISIONER OG EVT. NYT I OW BUNKER SAGEN

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces