1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.