Mødedato
27-10-2016 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Status på Ungeråd (2016-0026693)
5Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
6Domen i naturbyen - skitseprojekt og visionsseminar (2015-0014762)
7Cricket Club - Projektforslag til multifunktionelt klubhus og fornyelse af bane (2016-0356776)
8Bydelsplan - statusorientering samt valg af projekter (2016-0032446)
9Bydelsguide - bevilling til husstandsomdeling (2016-0288996)
10Sansemotorisk aktivitetsplads v/ Utterslev Mose - bevilling til åbningsevent (2016-0341090)
11Seniorbofællesskaber - samarbejde med KAB omkring byggeri på Ruten (2016-0004624)
12Elektronisk Borgerpanel - bevillig til oprettelse (2016-0262927)
132700 Kulturdag 2017 - projektbeskrivelse og bevilling (2016-0341106)
14Ansøgning om støtte til "Julebelysning langs Frederikssundsvej 300-308" (2016-midler) (2016-0336372)
15Ansøgning om støtte til "Futsal for Voldparkens ungdom" (2016-midler) (2016-0336453)
16Ansøgning om støtte til "Musikere til Juletræets tænding i Husum" (2016-midler) (2016-0336492)
17Ansøgning om støtte til "Postkortkampagne for Husum Bypark" (2016-midler) (2016-0339315)
18Ansøgning om støtte til "Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark" (2016-midler) (2016-0338092)
19Ansøgning om støtte til "2700 Black Friday" (2016-midler) (2016-0338124)
20Ansøgning om støtte til "Børnenes julekoncert" (2016-midler) (2016-0339284)
21Ansøgning om støtte til "Open Stage i Kulturhuset Pilegården forår 2017" (2017-midler) (2016-0338057)
22Ansøgning om støtte til "Opstart af Slotsfruens Bilaug" (2017-midler) (2016-0339343)
23Høringssvar vedr. Trafikplan 2016 (2016-0332217)
24Status på samarbejde med Socialforvaltningen om unge i foreningslivet (2016-0225652)
25Valg af ny formand for Byudviklingsudvalget (2016-0011688)
26Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
27Meddelelser ( )
28Eventuelt ( )