Mødedato
26-10-2017 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Bystævneparken - orientering om ny helhedsplan (2017-0194804)
5Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
6Bevilling til tryk af flyer og plakat vedr valg til nyt lokaludvalg (2017-0218812)
7Dialogseminar mellem Kulturudvalget og lokale kulturaktører - projektbeskrivelse og bevilling (2017-0348198)
8Ansøgning om støtte til "Animations workshops for skoleklasser" (2017) (2017-0315923)
9"Støtteforeningen Kontaktens Venner afholder åbent julearrangement" (2017) (2017-0324800)
10Ansøgning om støtte til "igne:oya - designværksted i Tingbjerg" (2017) (2017-0325518)
11Ansøgning om støtte til "Musik-koncert på EnergiCenter Voldparken" (2017) (2017-0325447)
12Ansøgning om støtte til "Bogudgivelse: "Brønshøjvej - Brønshøj Torv - Brønshøj Kirkevej"" (2017) (2017-0325930)
13Ansøgning om støtte til "Brønshøj i Bevægelse" (2017 og 2018) (2017-0322635)
14Ansøgning om støtte til ""Ikke uden min mor" på Tingbjerg kulturhus" (2018) (2017-0325947)
15Ansøgning om støtte til "Tingbjerg spiser sammen" (2018) (2017-0325970)
16Ansøgning om støtte til "GENKLANGE – klassiske musikworkshops og koncerter med børn i Børnehuset ByToften" (2018) (2017-0325995)
17Ansøgning om støtte til "Syng Højt! 2018" (2018) (2017-0326008)
18Valg til lokaludvalg 2018 - indstilling om valggrupper (2017-0329932)
19Mødeplan og puljefrister 2018 (2017-0331341)
20Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
21Meddelelser ( )
22Eventuelt ( )