1. Lokaludvalgets møde d. 26/3 er aflyst

 

Sagsfremstilling

Lokaludvalgsmødet er aflyst

 

Brønshøj-Husums lokaludvalgsmøde d. 26/3-20 er aflyst pga. coronavirus og dertilhørende forsamlingsforbud.

Indtil videre forventer lokaludvalget at kunne afholde ordinært lokaludvalgsmøde d. 30/4-20.

Nærmere information herom følger.