Mødedato
25-10-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Foretræde - skoleleder og skolebestyrelsesformand fra Husum Skole (2018-0233407)

4

Oplæg om borgerpanel som dialogværktøj (2017-0007904)

5

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

6

Ansøgning om støtte til "Strikkeworkshop på Husumparkens bemandede legeplads" (2018-midler) (2018-0247521)

7

Ansøgning om støtte til "Juletræets tænding i bydelen Husum" (2018-midler) (2018-0252344)

8

Ansøgning om støtte til "Uddeling af nissehuer til Juletræstændingen i Husum Bypark" (2018-midler) (2018-0247536)

9

Ansøgning om støtte til "Julearrangement for seniorer i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, Utterslevhuse" (2018-midler) (2018-0255521)

10

Ansøgning om støtte til "3 musikarrangementer for seniorer i Kulturhuset Pilegården" (2018-midler) (2018-0252337)

11

Ansøgning om støtte til "»Udvandrerne« på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus" (2018-midler) (2018-0252363)

12

Ansøgning om støtte til "Fokus på kvinder med Diabetes 2 & kroniske smerter" (2018-midler) (2018-0255817)

13

Ansøgning om støtte til "Beboerværksted i Tingbjerg" (2018-midler) (2018-0255821)

14

Ansøgning om støtte til "Aktivitets og samværs-tilbuddet Kontakten inviterer ind i varmen" (2018-midler) (2018-0255823)

15

Ansøgning om støtte til "Tirsdagscafé" (2018-midler) (2018-0255824)

16

Ansøgning om støtte til "Jungletrommer og dans for børn - afrikansk inspireret" (2018-midler) (2018-0255826)

17

Ansøgning om støtte til "”Futsal for Tingbjerg Ungdom” – Kriminalpræventiv social indsats i lokalområdet" (2018-midler) (2018-0255827)

18

Ansøgning om støtte til "Fastelavn på Brønshøj Torv 2019" (2019-midler) (2018-0247246)

19

Ansøgning om støtte til "Netværksskabende koncertrække 2019 i Kulturhuset Pilegården" (2019-midler) (2018-0252369)

20

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg spiser sammen" (2019-midler) (2018-0255668)

21

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Kulturakademi - projektudvikling" (2019-midler) (2018-0255591)

22

Beslutning om sammenlægning af Bydelspuljen og puljen til borgerrettede projekter (2018-0272689)

23

Afsætning af midler til opdatering af app'en "2700 Brønshøj" samt PR-materiale (2018-midler) (2018-0168528)

24

2700Kulturdag i 2019 - bevilling (2019-midler) (2018-0160297)

25

Høring vedr. Husumforbindelsen (2018-0108208)

26

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs mødeplan og puljefrister 2019 (2018-0275437)

27

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

28

Meddelelser

29

Eventuelt