10. Ansøgning om støtte til "Æbledag Brønshøj Torv" (2020-0054177)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Æbledag Brønshøj Torv" med 18.900 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Mostelaug søger støtte til at afholde Æbledag lørdag den 3. oktober 2020 på Brønshøj Torv med aktiviteter om æbler og æblemost, bl.a. most af egne æbler, workshops om æbler og sorter. Derudover vil der være bålmad, smagsprøver, musik af Camilla P. Lopez samt kunstprojektet "Storm Ps æblemaskine med Susse V". Kunstprojektet afholdes op til Æbledagen med workshops på tre af bydelens skoler og kulminerer med, at æbledagens besøgende skaber en æblekuglebane.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er for alle med interesse for æbler, og deltagelse er gratis. Ansøger forventer 400 deltagere. Der samarbejdes med en lokal spejdergruppe, en lokal madleverandør, Brønshøj-Husum Havenetværk og de tre lokale skoler. Der annonceres for arrangementet i Brønshøj-Husum Avis, et banner på Brønshøj Torv og direkte på de tre skoler.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 59.900 kr.
Forventede udgifter: 59.900 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til workshopholdere og musiker, materialer til kunstprojektet, materialer til æbledagen, smagsprøver og PR. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft til at afvikle dagen (ca. 30 timer).

Tidligere tilsagn

Brønshøj Mostelaug har de sidste tre år afholdt Æbledag på Brønshøj Torv, og lokaludvalget har støttet arrangementet, senest i 2019, med 17.400 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til støtte på 17.400 kr.  til den centrale mosteaktivitet på Brønshøj Torv, svarende til bevillingen sidste år.

Forretningsudvalget indstiller til støtte på 18.900 kr. svarende til de samlede udgifter til det, som udvalget betragter som kerneaktiviteten, nemlig Æbledagen på Brønshøj Torv. Budgetposten "Susse Volander 3 x skoleworkshop" og "materialer workshop" støttes ikke. Begrundelsen for ikke at yde den fulde støtte er, at lokaludvalget ønsker at støtte hovedaktiviteten, Æbledagen, men ikke de planlagte skoleworkshops, da disse vurderes at have begrænset netværksdannende effekt. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "Æbledag Brønshøj Torv" med 18.900 kr.