24. Ansøgning om støtte til "Julebazar i Brønshøj" (2020-0122347)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Julebazar i Brønshøj" med 10.650 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde julemarked, hvor børn og voksne kan sælge hjemmelavede juleting. Der vil desuden være gratis workshops, skattejagt og musikalsk underholdning. Julebazaren afholdes den 21. og 22. november 2020 i Kulturhuset Pilegården. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle borgere i bydelen. Ansøger forventer 40 salgsstande og 400 deltagere. Julebazaren arrangeres i samarbejde med kulturhusets frivillige og foreninger, der sørger for underholdning: Det lokale kor Rockus og foreningen Visens Venner Brønshøj. Der gøres reklame for arrangementet via Brønshøj Husum Avis, Pilegårdens hjemmeside, Markedskalenderen, Facebook og flyers.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.650 kr.
Forventede udgifter: 16.600 kr.
Forventede indtægter: 5.950 kr.

Projektet rummer udgifter til workshops, underholdning, PR og skattejagt. Indtægterne stammer fra standeleje. Ansøger bidrager med medarbejdertimer og frivillig arbejdskraft. Desuden stiller ansøger selv lokaler til rådighed og finansierer en annonce i Brønshøj Husum Avis.

Tidligere tilsagn

Kulturhuset Pilegården har i 2015 fået 10.000 kr. i støtte fra Bydelspuljen til et julemarked.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "Julebazar i Brønshøj" med 10.650 kr.