26. Ansøgning om støtte til "Brønshøj Havekoncerter" (2020-0122583)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Brønshøj Havekoncerter"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening JAZZiVÆRK søger støtte til at afholde en børnekoncert og en voksenkoncert i en privat have på Svenstrupvej i Vanløse (postnummer 2700). Koncerterne afholdes den 28. juni 2020.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er børnefamilier og voksne fra Brønshøj. Koncerterne er offentligt tilgængelige, men der tages entré (50 kr. for børnekoncerten, 100 kr. for voksenkoncerten) og der er en begrænsning på 50 personer pr. koncert grundet COVID-19-forholdsregler. Koncerterne annonceres i lokalavisen og lokale grupper på Facebook samt via betalt promovering på Facebook.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.800 kr.
Forventede udgifter: 19.600 kr.
Forventede indtægter: 8.800 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, PR, leje af lydudstyr, betaling til KODA og forplejning til musikerne. Indtægterne stammer fra entrébetaling samt støtte fra Dansk Musikerforbund København. Koncerterne planlægges på frivillig basis. Have, scene, strøm, lyd, lys, stole etc stilles gratis til rådighed af formanden for JAZZiVÆRK. Pavilloner i tilfælde af regn, stilles til rådighed af Kulturhuset Pilegården.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturvalget, som indstiller til afslag på grund af manglende lokalforankring.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag. Begrundelsen for afslaget er, at aktiviteterne finder sted uden for bydelen. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af koncerterne er begrænset. 

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen og giver afslag på ansøgningen om støtte til "Brønshøj Havekoncerter"