30. Bevilling til borgermøde om lokalplansforslag Kobbelvænget

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til lokaludvalget, at

1. Brønshøj-Husum lokaludvalg bevilger 9.000 kr. til afholdelse af et borgermøde om lokalplanforslaget ”Kobbelvænget".

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget ”Kobbelvænget” (Gadelandet III) i offentlig høring fra den 10. juni til 10. september 2020. Høringsmaterialet kan findes her: https://blivhoert.kk.dk/node/50537. 

Løsning

Formanden foreslår, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholder et borgermøde for at indsamle input til høringssvar om forslaget. Borgermødet holdes sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, der kan præsentere og informere om projektet - evt. med deltagelse af bygherre også.

Det er et åbent møde, men grundet COVID-19 og forsamlingsforbuddet på maks. 50 personer skal deltagerne tilmelde sig på forhånd efter først-til-mølle, så myndighedernes retningslinjer overholdes. 

Borgermødet annonceres ad lokaludvalgets sædvanelige kanaler: nyhedsbrev, hjemmeside, facebook, klumme, mv., og der afsættes midler af til en selvstændig annonce i Brønshøj-Husum Avis.

Borgermødet forventes afholdt i slutningen af august. Sekretariatet fastsætter snarest muligt en dato sammen med BUU.

Økonomi

De 9.000 kr. udmøntes fra borgerinddragelsesrammen, Pulje B, jf. lokaludvalgets årsbudget.

BUDGET

 

Eventuel lokaleleje

1.600

Forplejning

2.500

Annonce

3.900

Diverse

1.000

Ialt

9.000

Videre proces

Lokaludvalget udarbejder et høringssvar med input fra borgermødet til høringen vedr. lokalplanforslaget "Kobbelvænget". 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen og bevilger 9.000 kr. til afholdelse af et borgermøde om lokalplanforslaget ”Kobbelvænget".