14. Ansøgning om støtte til "Carlstad i nye klæder" (2020-0055606)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Carlstad i nye klæder" med 25.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kultur N søger om støtte til at modernisere Carlstadsudstillingen i Rytterskolen, så den åbnes op for flere besøgende og gøres mere tilgængelig for en bredere offentlighed. Projektet rummer tre faser: 1) Indsamling af datamateriale gennem interviews, 2) iscenesættelse af fortællingen med et nyt formidlingsforløb med lys og lyd, samt 3) en tilstandsvurdering af genstandene til eventuel fremtidig konservering.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle - både skoleklasser, institutioner, familier og andre lokale interesserede. Hverdagene vil være forbeholdt skoleklasser, mens udstillingen vil være åbent for almindeligt besøgende i weekenden. Ansøger forventer et ugentligt besøgstal på ca. 75 besøgende. Projektet er et samarbejde mellem lokale kræfter på Brønshøj Kontor (Rune Brink og Louise Preene), Kultur N samt sammenslutningen af museerne i København, Kunst og Historie, og desuden inddrages Lars Cramer, som viser rundt i Carlstadudstillingen. Der annonceres for den moderniseret udstilling på alle lokale skoler, plakater og pjecer på lokale biblioteker og kulturhuse, på 2700Kulturdag, på sociale medier og hjemmesider samt i Brønshøj-Husum Avis når udstillingen åbner. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Forventede udgifter: 225.500 kr.
Forventede indtægter: 200.500 kr.

Projektet rummer udgifter til teknisk udstyr (lyd og lys), PR, honorar til dataindsamling, lydproduktion, grafisk produktion samt tilstandsvurdering. Ansøger dækker driftsomkostninger, PC og tryk af PR samt bidrager med medarbejdertimer. Ansøger har søgt en række andre fonds- og puljemidler: Nordea-Fondens lokalpulje, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden og Louis-Hansen Fonden.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om fuld støtte til ansøgningen, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte  ansøgningen om "Carlstad i nye klæder" med 25.000 kr

 

Christoffer Rosenkrands vælges til at følge arrangementet.