9. Ansøgning om støtte til "Tingbjerg festival" (2020-0046342)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Tingbjerg festival" med 10.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Ungefællesskab søger støtte til at afholde Tingbjerg Festival lørdag den 30. maj 2020. Det er en endagsfestival, der samler folk på tværs af lokalområdet til en dag med musik, mad, sport og aktiviteter. Lokale foreninger og aktører vil blive inviteret til at stå for aktiviteter, boder og indslag. Tingbjerg Festival har været afholdt i mange år med et par års pause. I 2018 afholdt Tingbjerg Ungefællesskab festivalen igen.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er især unge lokale mennesker, men der vil også være aktiviteter for børnefamilier og ældre. Ansøger forventer minimum 400 deltagere fra både Tingbjerg og resten af Brønshøj-Husum. Ansøger samarbejder med Den boligsociale Helhedsplan for Tingbjerg og Utterslevhuse og Mellemfolkeligt Samvirke. Der annonceres i Brønshøj-Husum Avis, 2700Netavisen, på Facebook og Instagram samt plakater i lokalområdet.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Forventede udgifter: 67.500 kr.
Forventede indtægter: 57.500 kr.

Projektet rummer udgifter til annoncering, frivilligforplejning, bannere, sceneudstyr, præmier, telte/borde/stole, afspærring samt honorar til musikere og fotograf. Ansøger søger specifikt støtte til budgetposterne annoncering, frivilligforplejning og bannere. Ansøger bidrager med frivilligarbejdskraft, og de professionelle samarbejdspartnere bidrager med medarbejdertimer. Ansøger har søgt en række andre fonds- og puljemidler: Dansk Ungdoms Fællesråd (tildelt), Turborgfondet og Mellemfolkeligt Samvirke.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Formanden og sekretariatet oplyser, at ansøger har valgt at tilbagetrække ansøgningen. Lokaludvalget behandler ikke ansøgningen.