36. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Beslutning

Stine Skot, formand for fagudvalget for Social og Sundhed oplyser, at fagudvalget forventer at afholde sundhedsnetværksmøde til efteråret i en ny form.