6. Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2020" (2020-0018803)

Tidligere beslutninger

Ansøgningen har været behandlet på lokaludvalgsmødet den 20. februar 2020, hvor lokaludvalget besluttede, at de manglede supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Lokaludvalget ønskede at se et budget for hele arrangementet (også juletræstændingen), så lokaludvalget kan se helheden af arrangementet, som den ansøgte aktivitet indgår i. Ansøger har sendt supplerende oplysninger, som er vedhæftet den originale ansøgning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Juletræet i HUSUM 2020" med 40.200 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Juletræs Forening søger støtte til at opstille et juletræ med lyskæder i Husum Bypark i slutningen af november 2020, så juletræet står klar til juletræstænding lørdag den 28. november 2020. Juletræstændingen er ikke en del af ansøgningen. Juletræet står i parken hele december og tages ned kort før nytår.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle, der passerer Husum Bypark, da træet står offentligt tilgængeligt. Ansøger arrangerer i forbindelse med opsætning af juletræet et juletræstænding-arrangement, særligt for børnefamilier i området, i samarbejde med de lokale erhverv. Der annonceres for dette arrangement i Brønshøj-Husum Avis og på Facebook.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.200 kr.
Forventede udgifter: 40.200 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af selve juletræet, 4 nye lyskæder, opsætning og nedtagning samt elektriker. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

I det supplerende materiale oplyser ansøger, at der ved juletræstænding-arrangementet er et forbrug på ca. 17.000 kr., som ansøger indsamler hos det lokale erhvervsliv. Disse penge dækker udgifter til lydmand, julemand, veteran brandbil, medhjælper til opsætning af lyd, afregning af børnekor og mandekor samt køb af 300 godteposer.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har de sidste mange år støttet opsætning af et juletræ i Husum - siden 2014 opsat i Husum Bypark - og senest i 2019, hvor lokaludvalget bevilgede 42.250 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget, der begge indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen)

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "Juletræet i HUSUM 2020" med 40.200 kr.

Lis Søkvist vælges til at følge arrangementet.