13. Ansøgning om støtte til "Basketball træning for foreningsløse piger og drenge" (2020-0054425)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Basketball træning for foreningsløse piger og drenge"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Crossover (hjemhørende på Amager) søger støtte til at etablere en ugentlig basketballaktivitet til foreningsløse piger og drenge. Projektet løber over 38 uger fra den 28. marts til den 12. december 2020, og finder sted 2 timer hver søndag aften på Energicenter Voldparken. Til projektet uddannes frivillige unge til stå for at afholde større events, fx basketballturneringer.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er piger og drenge i alderen 13-23 år fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg - særligt de foreningsløse børn og unge. Aktiviteten er gratis at deltage i, og åben for alle i målgruppen. Ansøger forventer 30-50 deltagere. Ansøger samarbejder med Fritidscenter Brønshøj-Husum, Energicenter Voldparken og Brønshøj Boldklub. Annoncering sker gennem samarbejdspartneres netværk, via sociale medier samt ophængning af flyers og plakater. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 39.420 kr.
Forventede udgifter: 49.040 kr.
Forventet egenfinansiering: 9.620 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til en lokal træner, træningstøj med logo, basketball-bolde, træningsudstyr samt forplejning. Ansøgers egenfinansiering dækker en erfaren træner samt plakater og flyers.

Bemærkning fra sekretariatet

Da foreningen er hjemhørende på Amager, har sekretariatet har bedt ansøger om at uddybe deres lokale samarbejder og aktiviteter. Ansøger har svaret, at de kender til bydelen, da flere af deres frivillige, deltagere og trænere kommer fra området, og at den træner, der skal undervise i basketball, er medlem af Brønshøj Boldklub og står for dette samarbejde. Derudover er ansøger medlem af EnergiCenter Voldparken, og det er et mål for ansøger at lave et tæt samarbejde med Fritidscenter Brønshøj-Husum, så de kan være med til at understøtte et tværfagligt samarbejde i bydelene. Ansøger har pt. ingen andre aktiviteter i Brønshøj-Husum, men har tidligere deltaget til Ferie Camp på Tingbjerg Skole og i ECV-hallen. Derudover har ansøger skrevet, at de frivillige unge, der skal uddannes, er dem, som allerede er en del af Crossover, og som er bosat i Husum og Tingbjerg med kendskab til kvarteret og de unge fra områderne. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der begge indstiller til afslag. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

I afslaget er der lagt vægt på, at store dele af projektets udgifter går til indkøb af udstyr, som lokaludvalget normalt ikke yder støtte til. Desuden vurderer udvalget, at projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret. 

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om afslag på ansøgningen om støtte til "Basketball træning for foreningsløse piger og drenge"