12. Ansøgning om støtte til "Svømning på Tingbjerg skole" (2020-0054343)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Svømning på Tingbjerg skole"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Street Society (hjemhørende i Bispebjerg) søger støtte til at igangsætte et pilotprojekt, hvor drenge og unge mænd, der hænger ud på gaden, kan få svømmeundervisning med to svømmeinstruktører - herunder vandtilvænning, svømning og livredning. Pilotprojektet løber over 40 uger fra den 29. marts til den 19. december 2020, og finder sted 3 timer hver søndag på Tingbjerg Skole.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er unge drenge/mænd, som er mellem 13 og 25 år fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg - særligt de institutionsløse/foreningsløse børn og unge, der hænger ud på gaden. Aktiviteten er gratis at deltage i, og åben for alle i målgruppen. Ansøger forventer 20-40 deltagere om ugen. Ansøger samarbejder med Københavns Ungdomsskole, Københavnerteamet, Fritidscenter Brønshøj-Husum, Energicenter Voldparken, Brønshøj Boldklub, DGI Underground og Panna House. Annoncering sker gennem samarbejdspartneres netværk samt sociale medier.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 43.000 kr.
Forventede udgifter: 48.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 15.000 kr.

Projektet rummer udgifter til svømmeudstyr, træningsudstyr, honorar til én svømmeinstruktør, svømmeshorts samt en afslutningsbegivenhed. Ansøger bidrager med egenfinansiering, der dækker honorar til den anden svømmeinstruktør. Derudover vil der komme udgifter til brug af svømmehallen, som ansøger også selv finansierer. Derudover bidrager ansøger med frivillig arbejdskraft.

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har bedt ansøger om at uddybe budgettet og forholdet mellem udgifter og indtægter samt de lokale samarbejder. Ansøger har svaret, at de ansøger om 43.000 kr. i stedet for 48.000 kr., som der står i ansøgningen. Budgetposten "svømmeudstyr" dækker over indkøb af pullboy og ego buoy til nybegyndere, og budgetposten "yogamåtter og træningselastikker" skal bruges til den træning, der foregår på land. Derudover har ansøger tre faste ugentlige aktiviteter i Brønshøj-Husum - tre hold futsal træning for børn og unge i henholdsvis Tingbjerg, Husum og Bellahøj. Ansøger er i dialog med Brønshøj Boldklub om at indgå en partnerskabsaftale, og har partnerskabsaftaler med de resterende aktører.

Tidligere tilsagn

Foreningen har i 2018 modtaget 18.000 kr. i støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til ugentlig futsal træning for unge mellem 13-18 år i Tingbjerg.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der begge indstiller til afslag. Forretningsudvalget støtter denne indstilling.

I afslaget er der lagt vægt på, at store dele af projektets udgifter går til indkøb af udstyr, som lokaludvalget normalt ikke yder støtte til. Desuden vurderer udvalget, at projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret. 

Beslutning

 Lokaludvalget følger indstillingen om afslag på ansøgningen om støtte til "Svømning på Tingbjerg skole"