5. Drøftelse af hvordan lokaludvalget støtter julearrangementer

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet d. 20. februar besluttede lokaludvalget at drøfte og beslutte, hvordan og med hvor mange midler lokaludvalget støtter juletræsarrangementer i bydelen.

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller, at

  1. lokaludvalget drøfter og beslutter en model for, hvordan og med hvor stort et beløb lokaludvalget støtter julearrangementer i bydelen

Problemstilling

Lokaludvalget har tidligere år støttet flere ansøgninger til bydelspuljen til julearrangementer i bydelen; juletræstændinger i Brønshøj og Husum samt lys på Vandtårnet. Endvidere afholder lokaludvalget selv et borgerrettet julearrangement; 'jul i Vandtårnet', finansieret af puljen for borgerrettede projekter. Samlet set støttede lokaludvalget  julearrangementer i 2019 med 180.000 kr., heraf med 122.000 kr. fra bydelspuljen og 58.000 kr. fra puljen for borgerrettede projekter.

Løsning

Lokaludvalget drøfter modeller for julearrangementer.

Forslag til modeller:

Model 1: Lokaludvalget fortsætter som hidtil med løbende at modtage og vurdere ansøgninger til julearrangementer.

Model 2: Lokaludvalget opretter en 'julepulje' i 2021 med midler fra bydelspuljen, hvor lokaludvalget på forhånd beslutter julepuljens størrelse. Denne pulje kan alle ansøgere, der vil afholde et julearrangement, søge om ved en fast årlig ansøgningsfrist.

Model 3: Lokaludvalget beslutter hvert år at støtte 1 julearrangement dækkende for hele bydelen.

 

Forretningsudvalget foreslår: 

  • at lokaludvalget støtter et juletræ i Brønshøj og et juletræ i Husum.
  • at lokaludvalget i 2021 nedsætter en ansøgningsdato i august, hvor alle ansøgninger om julearrangementer til bydelspuljen modtages og behandles samlet.

 

Videre proces

Hvis lokaludvalget beslutter, at nedsætte en fast ansøgningsfrist om julearrangementer til bydelspuljen i 2021, vil sekretariatet kommunikere dette på hjemmesiden, Facebook, i lokalavisen mv.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede indstillingen og forskellige holdninger og løsninger hertil.

Lokaludvalget var enige om, at ved en fast ansøgningdato, så skal ansøgningsfristen være i april af hensyn til ansøgernes planlægning.

 

Lokaludvalget besluttede at stemme om en af følgende to løsninger:

A. Lokaludvalget vurderer som hidtil løbende ansøgninger til både juletræer og julearrangementer.

B. Lokaludvalget nedsætter i 2021 en fast ansøgningdato i april for alle ansøgninger til bydelspuljen, der omhandler juletræer eller julearrangementer. Her vil lokaludvalget behandle alle ansøgninger samlet.

 

Afstemning om forslag A: Ernst E. Sørensen, Kirsten Vibeke Møller og Hans S. Christensen stemte for. 

Afstemning om forslag B: Palle Lolk, Stine Skot, Christoffer Rosenkrands, Tahira Ashraf, Freddy Ingvorsen, Søren A. Cloos, Elsebeth Thorlak, Sune Vuorela, Pernille Høholt-Larsen, Mikkel Houmann, Jarl  Feyling, Ida Jørgensen og Lis Søkvist stemte for.

 

Forslag B vedtages efter ovenstående afstemning.