22. Ansøgning om støtte til "100 opera-øjeblikke til København" (2020-0122050)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "100 opera-øjeblikke til København" med 20.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Copenhagen Opera Festival søger støtte til at afholde 100 små akustiske operakoncerter rundt i hele København fra den 22.-26. august 2020. 20 teams bestående af en sanger og en musiker opfører hver fem korte koncerter af cirka 15 minutters varighed på udvalgte lokationer (institutioner, baggårde, arbejdspladser og gader). 50 af koncerterne fordeler festivalen på tværs af København efter geografi og demografi, og de sidste 50 koncerter får publikum mulighed for at foreslå, hvor skal afholdes.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Ansøger ønsker at nå en så bred målgruppe som muligt - alle aldre og sociale
grupperinger i de forskellige bydele. Alt efter myndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19-situationen forventer ansøger 10-100 deltagere pr. koncert. Ansøger ønsker at samarbejde med lokale borgere om forslag til lokationer, adgangsforhold, naboinformation, invitationer etc. Der annonceres for arrangementet på sociale medier, hvor dialogen med borgerne også tages, og hvor videoer af processen kan deles. Derudover er der taget kontakt til pressen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Forventede udgifter: 4.438.267 kr.
Forventede indtægter: 4.440.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til kunstnere og jury, instrumentleje, videoproduktion, projektledelse, transport og rekvisitter, PR, administration og drift, lønninger samt produktionsudgifter til Tryllefløjten på Det Kongelige Teater. Ansøger har søgt en række andre fonds- og puljemidler, bl.a. flere af de andre lokaludvalg, og de har indtil videre fået bevilgede midler fra Københavns Kommunes festivalpulje, Bikubenfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, KODAs projektpulje og Vesterbro Lokaludvalg.

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe den lokale vinkel i projektet samt hvad budgetposten "Tryllefløjten , Det Kongelige Teater, Operaen store scene” dækker over og hvordan dette indgår i projektet. Ansøger har sendt følgende svar:

"Lokal forankring: 100 opera-øjeblikke går på tværs af hele København, men hvert øjeblik har fokus på de nære omgivelser. 30 af de 100 steder vil blive udvalgt gennem en ansøgningsrunde, hvor borgerne kan ansøge om at få en mini-koncert hos dem. En jury udvælger svarende baseret på en række retningslinjer, bl.a. geografisk spredning. De resterende 70 steder bliver udvalgt af os på Copenhagen Opera Festival, og her har vi lige nu planer om at undersøge disse lokationer i Brønshøj-Husum: Ballahøjhusene, Kuturhuset Pilegården, Piratlegepladsen og området ved Korsager Allé. Når vi udvælger stederne, vil det ske ved at vi kontakter en lokal kontakt f.eks. formanden for en boligforening og spørger om denne person vil være vores lokale vært for en mini-koncert. Den lokale vært skal sammen med os invitere naboerne til begivenheden og sørge for at vi får adgang til strøm og andet. På den måde aktiverer vi lokalområdet i hver enkel lille begivenhed. 

Vi hører også meget gerne fra lokaludvalget, om de har nogen ideer til steder, der har fortjent et opera-øjeblik. 

Tryllefløjten: Tryllefløjten er en forestilling vi har på Det Kgl. Teater, men det er finansieret fuldt ud af Bikubenfonden, og blot fremgår af budgettet da det er en del af festivalens samlede budget."

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller til støtte som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling. 

Støtten gives under forudsætning af, at der afholdes aktiviteter i Brønshøj-Husum.

Økonomi

Pengene tages fra pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

 Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "100 opera-øjeblikke til København" med 20.000 kr.