33. Cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager 10. august

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til lokaludvalget, at

1. lokaludvalget drøfter og beslutter en cykelrute i bydelen til teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeagers besøg d. 10. august.

Problemstilling

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager besøger lokaludvalget mandag d. 10. august kl. 17.00-19.00. Forretningsudvalget vil gerne, som tidligere, invitere borgmesteren på en cykeltur med 3 stop i bydelen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter en cykelrute.

Forretningsudvalgets forslag til cykelrute er vedhæftet som bilag.

Videre proces

 

Sekretariatet udarbejder et færdigt program og sender til lokaludvalget og til borgmesteren.

Beslutning

Lokaludvalget godkender den foreslåede cykelrute. 

 

Hans S. Christensen opfordrer til, at så mange som af lokaludvalgets medlemmer og suppleanter deltager i cykelturen.

 

Sekretariatet færdiggør cykelruten og sender til borgmesterren, lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter.

Lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter tilmelder sig til arrangementet hos sekretariatet.