32. Drøftelse af kommende høring af budgetforslag 2021

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter kommende høring af budgetforslag 2021 med fokus på Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus, Energicenter Voldparken, Tryghedspartnerskabet og skilteprojektet i Utterslev Mose.

Problemstilling

Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 findes på Københavns Kommunes hjemmeside: 

 https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/22012020/edoc-agenda/97ad0b88-cef8-42a2-bbe4-e1f0261385bd/cfc0fc5f-b4e6-402b-9501-6ba8e437a367

Redegørelse om udvalgenes budgetbidrag for budgetforslag 2021 (juni-indstillingen) behandles af Økonomiudvalget d. 9. juni 2020. I denne indstilling vil bl.a. udvalgenes effektiviseringsforslag fremgå samt opdaterede oversigter over bevillingsudløb (aktiviteter der ikke længere har bevilling i 2021) og sager henvist til budgetforhandlingerne for 2021 fra tidligere politiske aftaler.

Lokalt i Brønshøj-Husum udløber bevillinger til:

  • Energi Center Voldparken Frivilligcenter
  • Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg-Husum.

Juni-indstillingen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside:

 https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/09062020/edoc-agenda/27f1f998-be39-4c2a-9673-56c29dd1bc48/05c01b92-b9ca-4504-95bc-f1d4d8b8ac95

 

Proces

Onsdag d. 19. august 2020 behandler Økonomiudvalget, Københavns Kommune ”Forslag til budget 2021”, før det oversendes til Borgerrepræsentationens videre behandling d. 27. august samt d. 1. oktober 2020. De politiske forhandlinger om budgettet plejer at starte umiddelbart efter Borgerrepræsentationens 1. behandling af Budgetforslaget d. 27. august 2020. Der er frist for indgåelse af en budgetaftale mandag d. 14. september 2020.

Budgetforslaget forventes at blive sendt i høring torsdag d. 13. august med frist for høringssvar mandag d. 31. august 2020. Høringssvar vil blive sendt til medlemmerne af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter deres input kommende høring. 

Bilag med henvendelse fra Energi Center Voldparken Frivilligcenter om udløb af bevilling.

Bilag om skilteprojektet i Utterslev Mose.

Link til Tryghedspartnerskab: https://www.kk.dk/artikel/tryghedspartnerskaber

Videre proces

Sekretariatet udsender høringsmateriale til lokaludvalget i august. Høringssvar drøftes og godkendes på lokaludvalgsmøde d. 20. august. 

Beslutning

Lokaludvalget drøfter indstillingen.

Mikkel Houmann oplyser, at bevillingen til Energi Center Voldparken blev glemt sidste år og opfordrer til, at lokaludvalget allerede nu er opmærksomme på, at Energi Center Voldparken prioriteres med en samlet, flerårig bevilling.

Lokaludvalget tager endelig stilling til en evt. prioritering til lokaludvalgmødet i august.