29. Regnskab for puljemidler 2019 og puljekompendium (2020-0032615)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til lokaludvalget, at

1. lokaludvalget godkender regnskab for puljemidlerne 2019 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2019 1.653.000 kr. Lokaludvalget vedtog et budget for puljemidlerne den 24. januar 2019 med følgende tredeling af puljen:

Pulje A: Bydelspuljen til netværksskabende aktiviteter (fra eksterne ansøgere), 858.500 kr.

Pulje B: Lokaludvalgets egne borgerrettede og netværksskabende projekter, 626.350 kr.

Pulje C: Lokaludvalgets interne pulje til kommunikation, 168.150 kr.

Lokaludvalget har løbende vedtaget reviderede budgetter vedrørende enkeltbevillinger i pulje B og C. Den 19. september 2019 blev puljerne lagt sammen i én restpulje.

Løsning

Fra Pulje A (Bydelspuljen) er der udbetalt 914.944 kr. til eksterne støttemodtagere med 45 gennemførte puljeprojekter.

Fra Pulje B (lokaludvalgets egne borgerrettede projekter) er der brugt 552.419 kr. på diverse borgermøder, netværksmøder, samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører samt lokaludvalgets øvrige egne projekter.

Fra Pulje C er der brugt 169.003 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter.

Regnskaber for henholdsvis Pulje A og Pulje B & C findes som del af rapporten "Puljekompendium 2019" - udsendt sammen med denne dagsorden. Her findes også afrapporteringer af alle gennemførte projekter samt statistik over fordeling af puljemidler.

Restbeløbet på 16.634 kr. kan ikke overføres til lokaludvalgets puljemidler for 2020 og går tilbage i kommunekassen. Restbeløbet skyldes projekter, som enten er aflyst eller gennemført med færre udgifter.

Kontrol med eksterne støttemodtagere

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte til eksterne modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren. Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgets sekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10% af støttemodtagerne.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte indstillingen.