4. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

 

Ansøgninger:

Der i perioden marts-juni indkommet 21 ansøgninger til Bydelspuljen (pulje A):

 

Ansøger

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Husum Juletræs Forening

Juletræet i HUSUM 2020

KU/BUU

40.200

40.200

 40.200

Jes Haslund Bisgaard

Juletræ på Brønshøj Torv 2020

KU/BUU

45.000

45.000/62.000

 49.000

Martine Munksø

Fortovskoncerter i 2700 happiness

KU

20.000

0

 0

Tingbjerg Ungefællesskab

Tingbjerg festival

SOSU/BUFI

10.000

10.000

 10.000

Brønshøj Mostelaug

Æbledag Brønshøj Torv

KU

59.900

17.400

 18.900

Brønshøj Kirke

Fællessang i Brønshøj Sognehus

KU

10.000

10.000

 10.000

Street Society

Svømning på Tingbjerg skole

SOSU/BUFI

48.000

0

 0

Crossover

Basketball træning for foreningsløse piger og drenge

SOSU/BUFI

39.420

0

 0

Kultur N/Brønshøj

Carlstad i nye klæder

KU

25.000

25.000

 25.000

Arbejdsgruppen Ældredagen

Ældredagen 2020

SOSU

20.650

20.650

 20.650

Johnnie Jørgensen

Julebelysning med granguirlander langs Frederikssundsvej 300 - 308

BUU/KU

22.342

22.342/0

 0

Alteration

Sparkling Sound Festival 2020

KU

10.000

0

 0

Teatergrad

Husker du? 2.0 – teaterkoncert for ældre borgere på plejecentre

SOSU/KU

80.000

56.000/0

 0

Rollespilsfabrikken

En Thomas Dambo trold i Brønshøj/Husum

BUFI/BUU/KU

50.000

50.0000

 50.000

Fritidsakademiet - FRAK

Grønne Generationsmøder

BUFI/SOSU

43.000

29.000

 28.000

Metropolis – Københavns Internationale Teater

WA(L)KING COPENHAGEN

KU

25.000

0

 0

Copenhagen Opera Festival

100 opera-øjeblikke til København

KU

20.000

20.000

 20.000

Camilla Schnack Tellefsen

Brønshøjs Haver Danser

KU

20.000

0

 0

Kulturhuset Pilegården

Julebazar i Brønshøj

KU

10.650

10.650

 10.650

Teater Pandora

Vejrhanen – teater for alle

KU/BUFI

29.000

0

0

JAZZiVÆRK

Brønshøj Havekoncerter

KU

10.800

0

0

I alt

 

 

638.962

323.242

 282.400

 

Hertil kommer 3 interne indstillinger til puljen for borgerrettede projekter B:

Indstillinger til Pulje B: 

Fagudvalg

Beløb

Mosetræf

MU

30.000

Borgermøde om lokalplan Kobbelvænget BUU 9.000

Bydelsprisen

Alle

11.150

I alt

 

50.150

 

Status på Bydelspuljeprojekter

 

Sommerjazz i Pilegårdens Have: Brønshøj Jazzpetanque-klub har meddelt sekretariatet, at en privat sponsor har bevilget et beløb til klubben, og at de dermed selv er i stand til at finansiere koncerterne i år. De vender måske tilbage næste år. De giver derfor afkald på støtten, og 19.500 kr. er gået tilbage i Bydelspuljen.

 

Se desuden dagsordenens punkt 3: Orientering om puljen og økonomi i forhold til COVID-19. 

 

Afrapporteringer

 

Siden sidste møde har sekretariatet modtaget følgende afrapporteringer:

 

»Queens« – teater i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: Teater danskdansk har opført forestillingen ”Queens”i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus den 11. og 12. februar 2020. De to visninger af forestillingen har været gratis, og ansøger har uddelt fribilletter gennem lokale ungenetværk og -grupper. Grundet logistiske problemer med bl.a. dobbeltbooking af salen i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus blev ansøger nødt til at ændre i det øvrige program for visningerne af forestillingen. Derfor blev de resterende fem visninger af Queens med entreindtægt (den 6.-10. februar) annulleret, og i stedet opsatte ansøger to gratis visninger af forestillingen ”Ikke uden min mor” den 18. og 19. januar 2020. Alle fire visninger var velbesøgte, dog har ansøger erfaret, at der ved uddeling af fribilletter med fordel kan uddeles mange billetter, da det ikke er alle, der dukker op. 168 personer deltog i arrangementerne. Til visningerne af ”Ikke uden min mor” var det primært et modent publikum – både mænd og kvinder på tværs af kulturer – og til visningerne af ”Queens” bestod publikum af mange unge kvinder med minoritetsbaggrund. Projektet har fået udbetalt 20.000 kr.

 

Fastelavn på Brønshøj Torv: Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking har afholdt fastelavnsfest på Brønshøj Torv lørdag den 22.februar 2020 fra kl. 12-14 for bydelens børn og deres familier. Der var tøndeslagning i fem alderskategorier (fire tønder til børn og én til voksne), uddeling af gratis fastelavnsboller og kakao samt præmier til kattekonger og -dronninger. Omkring150 personer deltog i arrangementet – primært børnefamilier – hvilket var lidt færre end sidste år, men vejret var også vådt og blæsende. Igen i år har ansøger arbejdet sammen med en række lokale forretninger, der har sponsoreret præmier samt rabatter på fastelavnsboller og annoncering (Brønshøj-Husum Avis, Kirstens Konditori, Brønshøj Bistro, Kongebørn, Cafe Staalvand og Jonas Pizzaria). Projektet har fået udbetalt 11.324 kr. i støtte.

 

Fastelavnsfest med tøndeslagning i Husum Bypark: Husum Byparks Venner har afholdt fastelavnsfest for børnefamilieri Husum Bypark søndag den 23. februar 2020 fra kl. 12.30. Der var tøndeslagning for fire aldersgrupper (0-5 år, 6-8 år, 9-11 år og 12-13 år), uddeling af gratis fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe samt kåring af kattedronning, kattekonge og bedste udklædninger i de fire aldersgrupper. Igen i år sponsorerede Føtex i Husum fastelavnsboller,drikkevarer og tre fastelavnstønder. Der var omkring 80-90 børn med deres familier, og ansøger vurderer, at der ca. var 150-170 deltagere til arrangementet både fra parcelhuskvartererne og de sociale boligområder. Projektet har fået udbetalt4.824 kr. i støtte.

 

BRØNSHØJS bittelille BØRNETEATER-FESTIVAL: Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pilegården har den 14.-16. februar 2020 afholdt en børneteaterfestival på biblioteket og i kulturhuset. Forestillingerne var dramatiseringer af børnebøgerne om ”Alfons Åberg” og ”Mis med de blå øjne” Der blev spillet en forestilling på biblioteket og fire forestillinger i Pilegården. Deltagerne var børn i alderen 3 - 10 år og deres voksne. I alt deltog 365 børn og voksne - både børnefamilier, men også fra et par fritidshjem, som blev inviteret, da forestillingen på biblioteket ikke blev udsolgt. De fire forestillinger i Pilegården blev udsolgt og publikum kom både fra bydelen og resten af Storkøbenhavn. Projektet har fået udbetalt 3.340 kr. i støtte. 

En sommerdag på Bellahøj 2020: Musikforeningen En sommerdag på Bellahøj valgte grundet coronaudbruddet at aflyse årets festival på Bellahøj Friluftsscene, der skulle have været afholdt i weekenden den 29.30. august 2020. Af regnskabet, der er godkendt af lokaludvalgssekretariatet og økonomiforvaltningens jurister, fremgår det, at projektet før aflysning havde udgifter til bl.a. projektledelse og PR. Desuden var der kontrakter med musikere, som ansøger var forpligtet til at honorere, trods aflysningen. Projektet har fået udbetalt 75.000 kr. i støtte.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

368.930

489.070

Intern Pulje (C )

172.150

172.150

-

Borgerrettede projekter (B)

591.529

319.009

272.520

 

 

Løsning

 

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.