25. Ansøgning om støtte til "Vejrhanen – teater for alle" (2020-0122383)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på ansøgningen om støtte til "Vejrhanen - teater for alle"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Turnéteateret Teater Pandora (hjemhørende på Frederiksberg) søger støtte til at opføre ni dukketeaterforestillinger for børnehavebørn i bydelen i oktober 2020. Forestillingerne opføres i Kulturhuset Pilegården. Forestillingerne er en dramatisering af en børnebog af Jørgen Clevin.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Projektet er rettet mod børn i alderen 2,5 – 6 år. Ansøger forventer at spille for i alt 360 børn. Forestillingerne er gratis og annonceres direkte til alle bydelens børnehaver. Forestillingerne er åbne for alle og annonceres også på Kulturnaut, teaterets hjemmeside og Facebook samt via Pilegårdens kommunikationskanaler. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 29.000 kr.
Forventede udgifter: 29.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til de medvirkende, lokaleleje, transport og forsikring. Ansøger bidrager i form af ulønnet arbejdskraft i forbindelse med planlægning, forberedelse og PR.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt ansøger uddybe Kulturhuset Pilegårdens rolle som samarbejdspartner og eventuelt sende samarbejdserklæringer fra Pilegården og børnehaverne. Ansøger svarer, at Pilegården udlejer lokaler og hjælper med PR og kontakt til de lokale børnehaver. Ansøger har endnu ikke kontaktet børnehaverne, da de ønsker at vente til finansieringen af projektet er på plads.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til afslag. Udvalget mener ikke, at projektet er netværksskabende og tilstrækkeligt lokalt forankret. Udvalget savner samarbejdsaftaler fra institutionerne og medfinansiering fra lokale aktører.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag. Begrundelsen for afslaget er, at projektet ikke i tilstrækkelig grad er forankret hos de lokale aktører. Desuden er det udvalgets vurdering, at den netværksdannende effekt af projektet er begrænset. 

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om afslag på ansøgningen om støtte til "Vejrhanen - teater for alle"