28. Bevilling af Mosetræf

Under dette punkt vil tovholdere for Lokaludvalgets egne projekter på mødet orientere om status

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Formanden indstiller

  1. at Lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen for Mosetræf 2020
  2. at Lokaludvalget bevilger 29.400 kr. til Mosetræf

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har siden 2012 sammen med Bispebjerg Lokaludvalg haft ansvaret for planlægningen, finansieringen og afviklingen af det traditionsrige Mosetræf, der afholdes på bydelsgrænsen ved Horsebakken med to aktivitetssatellitter i bydelene Brønshøj-Husum (Mosehuset) og Højmosen. Det er pt. tvivlsomt om der i år vil være aktiviteter i naturværkstedet Streyf.

Mosetræffet afholdes søndag den 13. september 2020 på Naturens Dag

Mosetræffet gennemføres med deltagelse af mere end 80 involverede fra en række foreninger, netværk og enkeltpersoner. På programmet er mere end 30 aktiviteter.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 30.000 kr. til Mosetræf 2020

Økonomi

forplejning aktivister frokost

4.500,00

materiel leje + transport

7.000,00

Fælles morgenmad

1.500,00

Lydmand

2.000,00

Musikalsk indslag

3.000,00

Honorarer og materialer til 30 aktiviteter

27.000,00

Kaffevogn

1.200,00

 

 

I alt

51.200,00

Halvpart

25.600,00

Annoncering lokalavis

4.400,00

I alt Brønshøj- Husum Lokaludvalg

30.000,00

 

 

 

Pengene tages fra Pulje B og er en del af puljebudgettet.

Et detaljeret budget for aktiviteten fremgår af projektskema.

Beslutning

 

Der ansøges om 30.000 kr. - og ikke 29.400 kr. som angivet øverst i sagsfremstillingen. Mosetræffet afholdes i 2020.

Lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen og bevilger 30.000 kr. til Mosetræf.