38. Eventuelt

Beslutning

Grand Prix: Palle Lolk oplyser, at det er BR, der skal stemme om afholdelse af Grand Prix på Bellahøj. 

 

Opsøgende medarbejdere i røde jakker: Pernille Høholt-Larsen oplyser, at kommunen har et team af opsøgende medarbejdere til unge, der cykler rundt i bydelen og kendes på deres røde jakker.

 

Drøftelse af vejret ved Vandtårnet: Kort drøftelse af, at spejderne kan ikke komme i gang uden vejret, men at indkørslen ligger et dårligt sted i forhold til Vandtårnet, hvor der kun bliver et lille hjørne tilbage til kulturaktiviteter. Endvidere drøftelse af dialog herom mellem kommune, grundejerforening og spejdere.