35. Følgegruppe til planlægning af seminar i oktober

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til lokaludvalget, at

1. lokaludvalget nedsætter en følgegruppe på 3-4 personer, der bidrager med input til sekretariatets planlægning af seminar for lokaludvalget. 

Problemstilling

Lokaludvalget har hvert år afholdt seminar. Sekretariatet vil gerne planlægge seminar lørdag d.  24. oktober. Forretningsudvalget har drøftet temaer/emner til seminaret og foreslår:

- Velkomst til evt. nye medlemmer og suppleanter efter suppleringsvalg.

- Drøftelse af tilpasning af lokaludvalg op til høring i november.

- Drøftelse af bydelsplan, gerne med oplæg fra TMF.

Løsning

Lokaludvalget drøfter evt. andre emner til seminar og beslutter temaer for seminaret.

Lokaludvalget udvælger en følgegruppe på 3-4 personer, der kommer med input til sekretariatet ift. den praktiske planlægning af seminaret.

Økonomi

Seminaret afholdes via sekretariatsbudgettet.

Videre proces

Sekretariatet kontakter følgegruppen og beder dem komme med input til planlægning af seminar.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Lokaludvalget udvælger Kirsten Vibeke Møller, Tahira Ashraf, Christoffer Rosenkrands og Stine Skot til at medvirke til planlægning af seminar.

 

Lokaludvalget noterer datoen for seminar lørdag d. 24. oktober.