1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

 

 

Deltagere i lokaludvalgsmødet

Hans S. Christensen, Christoffer Rosenkrands, Mikkel Houmann, Kirsten Vibeke-Møller, Pernille Høholt-Larsen, Lis Søkvist, Elsebeth Thorlak (suppleant for Pernille Utzon-Frank), Søren Axel Cloos, Freddy Ingvorsen (suppleant for vakant plads), Jarl Feyling, Palle Lolk, Stine Skot, Sune Vuorela (suppleant for vakant plads), Ida Jørgensen, Ernst E. Sørensen, Tahira Ashraf.

 

Afbud

Pernille Utzon-Frank, Mette Basbøll

 

Fraværende uden afbud

Scheick Saleem Mohammad, Jeppe Schmidt-Hansen, Sabah Quarasnane, Torben Engel-Nielsen (suppleant for vakant plads)

 

Ida Jørgensen forlod lokaludvalgsmødet efter behandling af punkt. 21. I den forbindelse blev pkt. 28 blev fremrykket til pkt. 19, så Ida Jørgensen var med til at behandle pkt. 28.

 

Borgernes punkt

Af hensyn til et forsigtighedprincip i forhold til gældende forsamlingsforbud pga. corona, var 'Borgernes punkt' ikke sat på dagsordenen forud for mødet. Her kan borgere og andre interessenter normaltvist møde op og stille sppørgsmål til samt have dialog med lokaludvalget.

Knud Borch kontaktede sekretariatet med forespørgsel om fremmøde og mødte op for at stille lokaludvalget spørgsmål til sagen om Brønshøj Gl. Skole og flytning af Pilegården. Han ønskede afklaring af, hvad projektet koster og en status på sagen.

Lokaludvalget fortalte Knud Borch om, at der endnu ikke er truffet beslutning om en evt. flytning. Undersøgelsen/projekteringen af en evt. flytning og samtænkning af anvendelsen af de kommunale kvadratmeter omkring Brønshøj Torv med Pilegården, Brønshøj Gl. Skole, Vandtårnet og Biblioteket er ikke prioriteret i kommunens overførselssag for 19/20. Endvidere fortalte lokaludvalget at visionen om Brønshøj Torv er en gammel ide - men endnu ikke konkretiseret. Når det bliver aktuelt vil lokaludvalget tage initiativ til, at alle borgere, brugere og interessenter inviteres til møder herom, så de kan bidrage med deres ideer, tanker og konkrete forslag - så de tages med i den samlede planlægning heraf.

Knud Borch takkede for dialogen og for indblikket i, at det ikke kun handler om Pilegården, men samtænkning af, hvordan kommunale kvadratmeter omkring Brønshøj Torv anvendes bedst muligt til gavn for hele bydelen.

 

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Diverse

Beslutning

Formanden konstaterer, at lokaludvalget er beslutningsdygtigt med 16 mødedeltagere.

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.