7. Ansøgning om støtte til "Juletræ på Brønshøj Torv 2020" (2020-0028561)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Juletræ på Brønshøj Torv 2020" med 49.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger søger støtte til at opsætte et juletræ på Brønshøj Torv i perioden 27. november til 28. december 2020 samt til at afholde det årlige juletræsarrangement på torvet fredag den 27. november 2020, hvor juletræet tændes. Til arrangement vil der være julemand, uddeling af slikposer/julegodter samt optræden af Brønshøj Kirkekor.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle, der passerer Brønshøj Torv, da træet står offentligt tilgængeligt. Juletræsarrangementet er bl.a. for børnefamilier og andre juleinteresserede, og det er åbent for alle og gratis at deltage i. Ansøger vil forsøge at indsamle midler til uddeling af bl.a. julegodter blandt lokale erhvervsdrivende samt privatpersoner. Der annonceres for arrangementet  på Facebook, via flyers og der søges omtale i Brønshøj-Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 62.000 kr.
Forventede udgifter: 80.000 kr.
Bidrag fra evt. samarbejdspartere: 20-25.000 kr.

Projektet rummer udgifter til juletræet inklusiv opsætning og nedtagning, udgifter til el, honorar til julemand, opsætning af telt samt lyd og lys til koret. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. Udover de budgetterede udgifter vil ansøger vil forsøge at indsamle ca. 20-25.000 ind til uddeling af julegodter/slikposer blandt de lokale erhvervsdrivende samt privatpersoner. 

Tidligere tilsagn

Ansøger har i 2019 modtaget støtte fra Bydelspuljen til opsætning af juletræ på Brønshøj Torv, hvor lokaludvalget bevilgede 45.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Byudviklingsudvalget, der indstiller til støtte som ansøgt. Ansøgningen har også været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til støtte på 45.000 kr., svarende til støtten i 2019.

Forretningsudvalget indstiller til støtte på 49.000 kr., svarende til udgifter der er forbundet med selve juletræet og opsætning af træet. Støtten øremærkes budgetposterne "juletræsopsætning og -nedtagning", "montering af el" og "leje af hegn for at undgå hærværk (igen)". Begrundelsen for ikke at yde den fulde støtte er, at lokaludvalget,ligesom de foregående år, kun ønsker at støtte udgifterne til juletræet, ud fra en forventning om, at erhverslivet m.fl. dækker udgifterne forbundet med juletræstændingsarrangementet.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn på 25.000 eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A (Bydelspuljen).

Beslutning

Lokaludvalget følger indstillingen om at støtte ansøgningen om "Juletræ på Brønshøj Torv 2020" med 49.000 kr. 

Freddy Ingvorsen vælges til at følge arrangementet.