Mødedato
25-06-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Formandsbeslutninger under COVID19-nedlukning

3

Orientering om puljeaktiviteter og økonomi i forhold til COVID-19

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Drøftelse af hvordan lokaludvalget støtter julearrangementer

6

Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2020" (2020-0018803)

7

Ansøgning om støtte til "Juletræ på Brønshøj Torv 2020" (2020-0028561)

8

Ansøgning om støtte til "Fortovskoncerter i 2700 happiness" (2020-0046321)

9

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg festival" (2020-0046342)

10

Ansøgning om støtte til "Æbledag Brønshøj Torv" (2020-0054177)

11

Ansøgning om støtte til "Fællessang i Brønshøj Sognehus" (2020-0054223)

12

Ansøgning om støtte til "Svømning på Tingbjerg skole" (2020-0054343)

13

Ansøgning om støtte til "Basketball træning for foreningsløse piger og drenge" (2020-0054425)

14

Ansøgning om støtte til "Carlstad i nye klæder" (2020-0055606)

15

Ansøgning om støtte til "Ældredagen 2020" (2020-0085988)

16

Ansøgning om støtte til "Julebelysning langs Frederikssundsvej 300 - 308" (2020-0100686)

17

Ansøgning om støtte til "Sparkling Sound Festival 2020" (2020-0102226)

18

Ansøgning om støtte til "Husker du? 2.0 – teaterkoncert for ældre borgere på plejecentrene" (2020-0102235)

19

Ansøgning om støtte til "En Thomas Dambo trold i Brønshøj/Husum" (2020-0102255)

20

Ansøgning om støtte til "Grønne Generationsmøder" (2020-0122047)

21

Ansøgning om støtte til "WA(L)KING COPENHAGEN" (2020-0122049)

22

Ansøgning om støtte til "100 opera-øjeblikke til København" (2020-0122050)

23

Ansøgning om støtte til "Brønshøjs Haver Danser" (2020-0122051)

24

Ansøgning om støtte til "Julebazar i Brønshøj" (2020-0122347)

25

Ansøgning om støtte til "Vejrhanen – teater for alle" (2020-0122383)

26

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Havekoncerter" (2020-0122583)

27

Drøftelse af Bydelsprisen 2020 (2020-0111354)

28

Bevilling af Mosetræf

29

Regnskab for puljemidler 2019 og puljekompendium (2020-0032615)

30

Bevilling til borgermøde om lokalplansforslag Kobbelvænget

31

Drøftelse af tilpasning af lokaludvalg

32

Drøftelse af kommende høring af budgetforslag 2021

33

Cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager 10. august

34

Suppleringsvalg for foreningsrepræsentanter

35

Følgegruppe til planlægning af seminar i oktober

36

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

37

Meddelelser

38

Eventuelt