Mødedato
25-01-2018 16:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
5Naturbyen 2018 - indsatser og bevillinger (2017-0049919)
6Bevilling til månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis (2017-0412462)
7Mosetræf - bevilling og projektbeskrivelse (2017-0412479)
8Brønshøj-Husum Walks - bevilling og projektbeskrivelse (2017-0412461)
9Opdatering af vejledning for private fællesveje - bevilling og udpegning af repræsentant til styregruppe (2017-0314060)
10Ansøgning om støtte til "Fælles koncert for orkesterklasser og kor fra Tingbjerg, Korsager og Husum Skoler" (2018-0002744)
11Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2018" (2018-0002799)
12 Ansøgning om støtte til "Interkulturel Eidfest" (2018-0005627)
13 Ansøgning om støtte til "Moseløbet 2018" (2018-0005647)
14Regnskab for puljen 2017 og puljerapport (2017-0291096)
15Høring vedr. lokalplan for Store Torv (2017-0412490)
16Høring vedr. Busnet 19 (2017-0412474)
17Budgetønsker - input til overførselssagen (2018-0008055)
18Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
19Meddelelser ( )
20Eventuelt ( )