Mødedato
22-10-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit lokaludvalg

2

Godkendelse af dagsorden

3

Oplæg og drøftelse af naturbadesø i Vandtårnet

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Ansøgning om støtte til "Indkøb af håndsprit og vådservietter" (2020-0799361)

6

Ansøgning om støtte til "Futsal stævne i juleferien" fra Street Society (2020-0801055)

7

Ansøgning om støtte til "Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus" (2020-0801062)

8

Ansøgning om støtte til "Kunstprojekt Bellahøj" (2020-0801975)

9

Ansøgning om støtte til "Juleshow for hele familien" (2020-0802099)

10

Ansøgning om støtte til "Street soccer og Panna i 2700" (2020-0802322)

11

Ansøgning om støtte til "Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud - 2020" (2020-0802321)

12

Ansøgning om støtte til "Lyden af Carlstad - historiens fortælling foldes ud 2021" (2021-puljen) (2020-0804358)

13

Ansøgning om støtte til "Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården 2021" (2021-puljen) (2020-0802325)

14

Ansøgning om støtte til "Hvor meget skærmtid er sundt for dit barn? – et foredrag" (2021-puljen) (2020-0802326)

15

Ansøgning om støtte til "Fastelavnsfest 2021 med tøndeslagning i Husum Bypark" (2021-puljen) (2020-0802327)

16

(Lukket punkt): Beslutning om uddeling af Bydelspris 2020 (2020-0808497)

17

Bevilling til borgermøde om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej (2020-0194515)

18

Arbejdsgruppe til 2700Kulturdag 2021 (2020-0198039)

19

Arbejdsgruppe til Naturværksted

20

Henvendelse til Teknik- og Miljøborgmester og Kultur- og Fritidsborgmester om belysning i Husumparken

21

Godkendelse af henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om trafiksikkerheden for cyklister på Ruten (2020-0819309)

22

Drøftelse af 'de lysende sten', der markerer Husumforbindelsen

23

Lokaludvalgets mødeplan og puljefrister i 2021

24

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

25

Meddelelser

26

Eventuelt