Mødedato
22-09-2016 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Eventuelle foretræder ( )
4Bydelsplan - beslutning om arbejdsproces og indhold (2016-0032446)
5Høringssvar vedr. Omstilling af de bemandede legepladser (2016-0323731)
6Tryghedsløft - prioritering af projektforslag (2016-0263627)
7Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
8Jul i Vandtårnet 2016 - projektbeskrivelse og bevilling (2016-0320881)
9Borgermøde om Vandtårnet - projektbeskrivelse og bevilling (2016-0321029)
10Ansøgning om støtte til "Professionel korsang i børnehøjde" (2016-0291251)
11Ansøgning om støtte til "Strikkearrangement for en god sag" (2016-0294649)
12Ansøgning om støtte til "Oktober på Legeren!" (2016-0303731)
13Ansøgning om støtte til "Cricket i Tingbjerg - en fortælling om positiv integration" (2016-0303824)
14Ansøgning om støtte til fire kunstudstillingsprojekter i Future Suburban Contemporary (2016-0303856)
15Ansøgning om støtte til "2700 Halloween" (2016-0212309)
16Mødeplan og puljefrister 2017 (2016-0319757)
17Meddelelser ( )
18Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
19Eventuelt ( )