Mødedato
21-06-2018 18:30

Referat

PunktTitel
1Tilhørernes punkt ( )
2Godkendelse af dagsorden ( )
3Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger ( )
4Ekstrabevilling til Kulturdag til annoncering (2017-0297322)
5Evaluering af 2700Kulturdag 2018 og bevilling til forberedelse af Kulturdag 2019 (2018-0160297)
6Vandtårnet: koncert og cirkus med debat - projektbeskrivelse og bevilling (2018-0158644)
7Ansøgning om støtte til "Æbledag på Brønshøj Torv" (2018-0124937)
8Ansøgning om støtte til "Ældredagen 2018" (2018-0141267)
9Ansøgning om støtte til "Forbrydelse og Løgn" (2018-0141314)
10Ansøgning om støtte til "Beboerhønsehus i Haven i Tingbjerg" (2018-0141361)
11Ansøgning om støtte til "Mindfullness Naturvandringer" (2018-0141388)
12Ansøgning om støtte til "Børneteater og folkekøkken mellem husene på Bellahøj" (2018-0142177)
13Ansøgning om støtte til "Leg & Lær med Mumitroldene" (2018-0142214)
14Ansøgning om støtte til "Cykeltræning for voksne med anden baggrund end dansk" (2018-0142236)
15Ansøgning om støtte til "Musik der fører os til andre universer - og tilbage igen" (2018-0142241)
16Ansøgning om støtte til "Unge arrangement Sankt Hans i Husumparken" (2018-0142256)
17Ansøgning om støtte til "Nordic Tech Playground: Den teknologiske betydning for vores liv og lokalsamfund" (2018-0142264)
18Bydelsguide 2019 - nedsættelse af udviklingsgruppe (2018-0155504)
19Budgetønsker 2019 (2018-0155537)
20Lille Torv byggeriet - dialog med bygherren (2017-0201376)
21Placering af skulpturen "En rigtig dansk familie" (2018-0155430)
22Intern høring vedr. Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0122809)
23Partshøring vedr. udskiftning af kabelanlæg fra Glentegården til Bellahøj (2018-0159969)
24Høring vedr. den visuelle kunstplan i København (2018-0160440)
25Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter ( )
26Meddelelser ( )
27Eventuelt ( )