Mødedato
21-03-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om spørgeskemaundersøgelse om københavnerinddragelse (2019-0071228)

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Ansøgning om støtte til "Halloween i Pilegårdens have" (2019-0049755)

6

Ansøgning om støtte til "Suburban Dance festival 2019" (2019-0049777)

7

Ansøgning om støtte til "Menneskebyen - et portræt af bydelen Tingbjerg og dens borgere" (2019-0049756)

8

Ansøgning om støtte til "Ordskælv - skrive- og læseværksteder for unge i Husum-Tingbjerg" (2019-0049768)

9

Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2019" (2019-0047643)

10

Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2019-0047692)

11

Ansøgning om støtte til "International Roma Dag" (2019-0049767)

12

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum" (2019-0049773)

13

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Summer Jazz" (2019-0049772)

14

Ansøgning om støtte til "Syng Højt! 2019" (2019-0049780)

15

Ansøgning om støtte til "Moseløbet 2019" (2019-0049782)

16

Opdatering af "Vejledning for private fællesveje" - udmøntning af midler (2019-0066014)

17

Valgmøde 2019 - bevilling (2019-0063417)

18

Brønshøj-Husum Walk 2019 - bevilling af penge til plakat (2019-0009222)

19

Projektbeskrivelse og bevilling - Mosetræf 2019 (2019-0066675)

20

Valg af ny formand for Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (2018-0089227)

21

Godkendelse af brev til Overborgmesteren og TMU om frivilligprojekter på kommunens grønne områder (2019-0032892)

22

Henvendelse vedrørende undersøgelse af luftforurening langs trafikerede veje i København (2019-0066694)

23

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg og EnergiCenter Voldparken om Naturbyen (2019-0066699)

24

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

25

Meddelelser

26

Eventuelt