Mødedato
21-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Regnskab for puljen 2018 og puljerapport (2019-0039637)

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Ansøgning om støtte til "Byg en fantastisk fortælling" (2019-0012753)

6

Ansøgning om støtte til "Opførelse af forestillingen ”Fisk i Fabrikken”" (2019-0012755)

7

Ansøgning om støtte til "2 jazzkoncerter" (2019-0012781)

8

Ansøgning om støtte til "Indkøb af Natteravns-bolcher og balloner" (2019-0019809)

9

Ansøgning om støtte til "Webserieproduktion i Brønshøj-Husum - De kongelige statuer" (2019-0019882)

10

Ansøgning om støtte til "Kulturfestival i anledning af åbning af Brønshøj Sognehus" (2019-0020233)

11

Ansøgning om støtte til "Opstart af Rollespilsfabrikkens Dukkeklubs månedlige turnering" (2019-0020261)

12

Ansøgning om støtte til "Bella Sound" (2019-0020294)

13

Ansøgning om støtte til "Markering af Unescos Verdens poesidag" (2019-0021102)

14

Ansøgning om støtte til "Unge skaber naturrum" (2019-0021233)

15

Naturbyens Aktivitetetskalender 2019: Projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0039490)

16

Naturbyfestival 2019: Projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0039490)

17

Annoncering af app'en "2700 Brønshøj" - bevilling (2018-0168528)

18

Brønshøj Vandtårn: Jazzkoncert med rundvisning og debat - projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0038678)

19

Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018 (2019-0039309)

20

Høring vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik (2019-0038147)

21

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

22

Meddelelser

23

Eventuelt