Mødedato
20-09-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

4

Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommerhøjskole" (2018-0148973)

5

Ansøgning om støtte til "Mindfulness Sport" (2018-0015018)

6

Ansøgning om støtte til "Julelys på Brønshøj Vandtårn 2018/2019" (2018-0206853)

7

Ansøgning om støtte til "Halloween i Pilegårdens have" (2018-0222919)

8

Ansøgning om støtte til "THE TOO LATE NIGHT SHOW" (2018-0206878)

9

Ansøgning om støtte til "Kvindelige forfattere" (2018-0217491)

10

Ansøgning om støtte til "Remida Ateliet og mere - et inspirationsseminar og workshop til Naturbyen" (2018-0222946)

11

Ansøgning om støtte til "Fejring af Husumvold Menighedsbørnehaves 70 års jubilæum" (2018-0222961)

12

Jul i Brønshøj Vandtårn 2018 - projektbeskrivelse og bevilling (2018-0056673)

13

Udmøntning af midler til borgerinddragelsesproces omkring Kommuneplanstrategi 2018 og bemyndigelse af Byudviklingsudvalget til planlægning og afholdelse af borgerinddragelsesproces (2018-0245319)

14

Endelig evaluering for 2700Kulturdag 2018 (2017-0297322)

15

Høring vedr. Integrationspolitik 2019-2022 (2018-0236246)

16

Høring vedr. Ressource- og Affaldsplan 2024 (2018-0240700)

17

Høring vedr. Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas (2018-0207321)

18

Høring vedr. Cykelforbedring i Tingbjerg (2018-0242839)

19

Intern høring vedr. placering af nye centre i regi af strategi for midlertidige døgnophold (2018-0240803)

20

Kommentarer til Helhedsplan for Bystævneparken (2018-0240098)

21

Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget ang. Copenhagen Historic Grand Prix (2018-0130337)

22

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

23

Meddelelser

24

Eventuelt