6. Drøftelse af og beslutning om høringssvar til Budgetforhandlinger 2021

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget drøftede deres ønsker til budget 2021 ved lokaludvalgsmøde d. 25. juni - og overvejede her en prioritering af fire ønsker: Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus, Energicenter Voldparken, skilteprojektet i Utterslev Mose og Tryghedspartnerskabet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter høring af budgetforslag 2021 og prioriterer ønsker til budget 2021: Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus, Energicenter Voldparken, skilteprojektet i Utterslev Mose og Tryghedspartnerskabet.

2. lokaludvalget godkender henvendelsen til Kultur- og Fritidsforvaltningen om mageskiftet mellem Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole.

Problemstilling

Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 findes på Københavns Kommunes hjemmeside: 

https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/22012020/edoc-agenda/97ad0b88-cef8-42a2-bbe4-e1f0261385bd/cfc0fc5f-b4e6-402b-9501-6ba8e437a367

Redegørelse om udvalgenes budgetbidrag for budgetforslag 2021 (juni-indstillingen) behandles af Økonomiudvalget d. 9. juni 2020. I denne indstilling vil bl.a. udvalgenes effektiviseringsforslag fremgå samt opdaterede oversigter over bevillingsudløb (aktiviteter der ikke længere har bevilling i 2021) og sager henvist til budgetforhandlingerne for 2021 fra tidligere politiske aftaler.

Lokalt i Brønshøj-Husum udløber bevillinger til:

  • Energi Center Voldparken Frivilligcenter
  • Tryghedspartnerskabet i Tingbjerg-Husum.

 

Proces

 Onsdag d. 19. august 2020 behandler Økonomiudvalget, Københavns Kommune ”Forslag til budget 2021”, før det oversendes til Borgerrepræsentationens videre behandling d. 27. august samt d. 1. oktober 2020. De politiske forhandlinger om budgettet plejer at starte umiddelbart efter Borgerrepræsentationens 1. behandling af Budgetforslaget d. 27. august 2020. Der er frist for indgåelse af en budgetaftale mandag d. 14. september 2020.

Budgetforslaget er sendt i høring torsdag d. 13. august med frist for høringssvar mandag d. 31. august 2020 kl. 12.00. Høringssvar vil blive sendt til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Se bilag.

 

Henvendelse til Kultur- og Fritidsforvaltningen om mageskifte

Lokaludvalget er med kort frist blevet anmodet af direktionen i Kultur- og Fritidsforvaltningen om en tilkendegivelse af lokaludvalgets opbakning til budgetforslag om mageskifte mellem Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gl. Skole. Se bilag.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter, prioriterer og beslutter deres høringssvar. Se bilag som udkast.

Sekretariatet indsender lokaludvalgets høringssvar.

 

Lokaludvalget godkender henvendelsen til Kultur- og Fritidsforvaltningen om mageskifte.

 .

Beslutning

Lokaludvalget drøfter deres høringssvar med henblik på prioritering af deres ønsker til Budget 2021, herunder også at tilføje ønske om en bemandet legeplads i bydelen, men fravælger dette, da lokaludvalget har drøftet dette ønske med TEknik- og Miljøborgmesteren. Endvidere har EnergiCenter Voldparken kontaktet Teknik- og Miljøudvalget med ønske om, at den bemandede legeplads skal ligge på Kobbelvænget 65.

Der stemmes om, om Tingbjerg-Husum Tryghedsparterskab skal indgå i lokaludvalgets høringssvar:

Ønsker ikke at Tryghedpartnerskabet indgår i høringssvar: Stine Skot, Kirsten Vibeke Møller, Christoffer Rosenkrands, Freddy Ingvorsen, Petter Steffensen og Sune Vuorela.

Ønsker at Tryghedpartnerskabet indgår i høringssvar: Hans Christensen, Palle Lolk, Ida Jørgensen, Søren Axel Cloos, Pernille Høholt-Larsen og Lis Søkvist.

Undlader at stemme: Mette Bassbøll og Jarl Feyling.

Da der er stemmelighed beslutter formanden, at Tryghedspartnerskabet skal indgå i lokaludvalgets høringssvar til Budget 2021.

 

Lokaludvalget drøfter og godkender henvendelsen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Pernille Høholt-Larsen vil ikke godkende henvendelsen til Kultur- og Fritidsforvaltningen og ønsker undersøgt, om aktiviteterne i Pilegårdens kælder kan bevares i forbindelse med et mageskifte.