12. Orientering om høring af skybruds-projektpakke

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget tager skybruds-projektpakken til efterretning.

Problemstilling

Udkast til skybrudspakke 2021 sendes i høring i alle lokaludvalg frem til 7. september 2020.

Udvalgene modtager hele pakken, men forventes kun at give bemærkninger til valg af projekter inden for egen bydel samt projekter, som ligger i grænseområder til andre bydele. Det bemærkes, at der er tale om et udkast til projektpakke. Pakkens indhold og beskrivelsen af de enkelte projekter kan således fortsat frem mod behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget blive ændret.

Løsning

Lokaludvalget tager skybruds-projektpakken til efterretning. Der er ingen projekter i Brønshøj-Husum.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og afgiver ikke høringssvar, da der ikke er skybrudsprojekter i bydelen.