2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Deltagere:

Christoffer Rosenkrands, Peter Steffensen (suppleant for Mikkel Houmann), Kirsten Vibeke Møller, Pernille Høholt-Larsen, Mette Bassbøll, Søren Axel Cloos, Freddy Ingvorsen (suppleant for vakant plads), Jarl Feyling, Palle Lolk, Stine Skot, Hans S. Christensen, Ida Jørgensen, Lis Søkvist, Sune Vuorela (suppleant for vakant plads).

Afbud:

Ernst Emil Sørensen, Mikkel Houmann, Sabah Quarasnane, Tahira Ashraf, Torben Engel-Nielsen, Pernille Utzon-Frank.

Udeblivelse uden afbud:

Sheick Saleem Mohammed, Jeppe Schmidt-Hansen

 

Godkendelse af dagsorden:

Formanden konstaterede at mødet var beslutningsdygtigt. Lokaludvalget godkendte dagsordenen.