5. Bydelsguide 2021 - bevilling og valg af redaktionsgruppe

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

  1. lokaludvalget bevilger 109.000 kr. til produktion af Bydelsguide 2021
  2. lokaludvalget bevilger 25.000 kr. til husstandomdeling af bydelsguiden mellem jul og nytår
  3. lokaludvalget nedsætter en redaktionsgruppe
  4. lokaludvalget kommer med ønsker og ideer til Bydelsguiden

Problemstilling

Lokaludvalget har i arbejdsplanen for 2020, planlagt og budgetteret med en bydelsguide for 2021.

Konceptet har de senere år været:

En guide til Brønshøj-Husum med en kvalitativ og langtidsholdbar karakter. Formålet med bydelsguiden er at orientere om aktuelle og praktiske forhold i bydelen samt at fortælle om lokaludvalget og styrke sammenhold og identitet i bydelen. På 40 sider i et smalt højformat fortælles om Brønshøj-Husum, bagerst findes et antal faktasider med praktisk information, som især kan være nyttigt for tilflyttere, samt et bydelskort, som kan foldes ud. Bydelsguiden bliver husstandsomdelt.

Løsning

Lokaludvalget bevilger i alt 134.000 kr. til produktion og husstandomdeling af bydelsguide 2021 og sætter dermed arbejdet i gang.

Der nedsættes en redaktionsgruppe på min. 3 lokaludvalgsmedlemmer, som beslutter indhold og løbende prioriterer i historier og billeder. Interesserede kan melde sig på lokaludvalgsmødet. Redaktionsgruppen kan købe sig hjælp til layout og billeder indenfor budgetrammen.

Guiden trykkes i 23.000 eksemplarer, hvilket svarer til udsendelse til alle bydelens husstande samt et mindre oplag til uddeling i løbet af året på festivaler og events.

Forretningsudvalget foreslår følgende temaer for Bydelsguide 2021:

  • Utterslev Mose og spildevand
  • Brønshøj-Husum som naturområde og gennemgang heraf
  • Præsentation af Bellahøj Friluftsscene
  • Trafikplanlægning
  • Brønshøj Torv og udvikling heraf.

Økonomi

En del af pengene tages fra pulje C, hvor der er budgetteret med 78.150 kr. til produktion af bydelsguide for 2021. Budgettet for produktion er lavere end tidligere år.

Budget for produktion og husstandomdeling af bydelsguide 2021 (med afsæt i pris for produktion af bydelsguide 2020):

Bydelsguide 2021
Journalist 35.000
Layouter 20.000
Tryk 49.000
Foto 5.000
Husstandomdeling 25.000
 Ialt 134.000
Budgetteret Pulje C 78.150
Difference Pulje B  55.850

Differencen på 55.850 kr. bevilges fra pulje B (Borgerrettede projekter), hvor der er ubrugte midler fra aflyste arrangementer pga. corona-nedlukning.

Videre proces

Sekretariatet indkalder redaktionsgruppen til møde. Arbejde og sparring sker på møder eller over e-mailen, som det aftales. Sekretariatet indgår aftaler med eksterne konsulenter, sætter dem i gang med arbejdet og koordinerer produktionen.

Tekster researches og skrives i august - november. I november/december layoutes guiden og indleveres til tryk i starten af december. Omdeling sker mellem jul og nytår i 2020.

Beslutning

Lokaludvalget bevilger ialt 134.000 kr. til produktion og husstandomdeling af bydelsguide 2021.

Der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af: Hans Christensen, Christoffer Rosenkrands, Søren Axel Cloos og Lis Søkvist.

 

Lokaludvalget drøfter digitalisering af Bydelsguiden og beslutter, at Bydelsguiden produceres fysisk i 2021, hvorefter lokaludvalget vil undersøge borgernes holdning til evt. digitalisering.