8. Arbejdsgruppe til trafiksikkerhed

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder på at øge trafiksikkerheden på baggrund af input fra borgerne i bydelen.

Problemstilling

I juli 2020 har der været to tragiske højresvingulykker på Frederikssundvejen. 

Lokaludvalgsmedlem Christoffer Rosenkrands har i den forbindelse lavet et opslag i Facebookgruppen 'Brønshøj', hvor han har modtaget 168 kommentarer med input og forslag fra borgere til at forbedre trafiksikkerheden for 'bløde trafikanter', ligesom han har modtaget en række personlige beskeder med input.

Dertil er lokaludvalget blevet kontaktet af borgere, der har taget kontakt til Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen samt Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om ulykkerne - og som ønsker, at lokaludvalget bakker op om, at trafiksikkerheden for bløde trafikanter forbedres.

På cykelturen med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen mandag d. 10. august, drøftede lokaludvalget højresvingsulykkerne og de mange input fra borgerne med borgmesteren.

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet sagen og foreslår, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der:

  • behandler input og kommentarer fra borgerne i forhold til højresvingulykker og trafiksikkerhed
  • etablerer samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen
  • sætter rammer for borgerinddragelse.

     

     

Beslutning

Lokaludvalget drøfter indstillingen.

Lokaludvalget drøftede højresvingulykkerne på cykelturen med Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, som gerne ville høre lokaludvalgets input ift. trafikløsninger. Byudviklingsudvalget oplyser, at de har erfaringerne med trafikløsninger samt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Endvidere at processerne frem mod en løsning ofte er langvarig.

Lokaludvalget beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer og suppleanter fra lokaludvalget: Jarl Feyling, Thomas Bryde-Procida, Sune Vuorela, Christoffer Rosenkrands og Søren Axel Cloos. Byudviklingsudvalget vil gerne bidrage med et medlem til arbejdsgruppen for at skabe sammenhæng og drøfter dette på kommende møde i fagudvalget.