4. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

2. lokaludvalget vælger en følgeperson til 'Grønne Generationsmøder'

 

Problemstilling

Følgeperson til 'Grønne Generationsmøder':

Lokaludvalget mangler at udpege en person til at følge 'Grønne Generationsmøder', som fik bevilget 28.000 kr. i støtte fra Bydelspuljen til lokaludvalgsmøde d. 25. juni. Grønne Generationsmøder afholder deres arrangement henover sommer og efterår 2020.

Se mere her: https://www.kk.dk/indhold/bronshoj-husum-lokaludvalgs-modemateriale/25062020/edoc-agenda/bc2e9c2e-f518-438f-8172-0bb49c9216e5/407e66fe-76f2-46cc-a90c-28e2d4c70b20

 

Interne indstillinger:

Der er 2 interne indstillinger til puljen for borgerrettede projekter (pulje B):

Indstillinger til Pulje B:

Fagudvalg

Beløb

Helhedsplan for Brønshøj Torv

KU/FU

230.000
Bydelsguide 2021 (ekstra bevilling) FU 55.850

I alt

 

285.850

 

Der er 1 intern indstilling til puljen for kommunikation (pulje C):

Indstillinger til Pulje C:

Fagudvalg

Beløb

Bydelsguide 2021  FU 78.150

I alt

 

78.150

 

Aflysninger:

Følgende projekter støttet af Bydelspuljen er blevet aflyst: Ældredagen, Tingbjerg Challenge og Røgfri Boligområder. Bevillingerne er tilbageført til Bydelspuljen (Pulje A).

Miljøudvalget har besluttet at aflyse Mosetræf, fordi der fortsat er forsamlingsforbud på max. 100 personer. 25.000 kr. af bevillingen på 30.000 kr. er tilbageført til puljen for borgerrettede projekter (Pulje B). Udgifterne er til udarbejdelsen en generisk video om Mosetræffet, som kan bruges til næste år samt til generel oplysning om Mosetræffet.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:

  • Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.621.679

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

858.000

613.880

244.120

Intern Pulje (C )

172.150

94.000

78.150

Borgerrettede projekter (B)

591.529

294.009

297.520

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen om status på pulje og økonomi til efterretning.

Miljøudvalget vil forsøge at finde en følgeperson til 'Grønne generationsmøder' ved næste fagudvalgsmøde.