15. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

Beslutning

Miljøudvalget har aflyst Mosetræffet. Til gengæld vil Miljøudvalget arrangere små ture og aktiviteter med færre deltagere.