10. Høring af stisystem i Gyngemosen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter og tager projekt 'stisystem i Gyngemosen' til efterretning.

Problemstilling

Park og Byrum skal have projekt 'stisystem i Gyngemosen' til behandling i Teknik- og Miljøudvalget med en indstilling d. 28 september. Forinden sendes projektet til høring hos lokaludvalget.

Se bilag for:

  • Eksisterende forhold
  • Situations-, linje-, skilte- og afmærkningsplan
  • Tegningsliste
  • Notat: Beskrivelse af projektet
  • Kort med projektets placering

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter projektet.

 

Videre proces

Park og Byrum beder om lokaludvalgets svar og kommentarer senest fredag d. 21 august.

Sekretariatet sammenfatter lokaludvalgets evt. kommentarer og sender til Park og Byrum.

 

Beslutning

Lokaludvalget har ingen bemærkninger til projektet og synes, det ser fint ud.

Sekretariatet fremsender lokaludvalgets bemærkninger til Park og Byrum.