Mødedato
20-08-2020 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Kom og tal med dit Lokaludvalg (tilhørernes punkt)

2

Godkendelse af dagsorden

3

Drøftelse af 'tilpasning af lokaludvalg' (kl. 17.30-19.00) med oplæg fra Borgerrepræsentationens Sekretariat

4

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

5

Bydelsguide 2021 - bevilling og valg af redaktionsgruppe

6

Drøftelse af og beslutning om høringssvar til Budgetforhandlinger 2021

7

Drøftelse og bevilling: Helhedsplan for Brønshøj Torv (2020-0081470)

8

Arbejdsgruppe til trafiksikkerhed

9

Drøftelse af KFU's pulje til aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene

10

Høring af stisystem i Gyngemosen

11

Drøftelse af omlægning af buslinier

12

Orientering om høring af skybruds-projektpakke

13

Drøftelse af høringssvar til lokalplan for Kobbelvænget

14

Orientering og opsamling på cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

15

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

16

Meddelelser

17

Eventuelt