1. Ansøgning om støtte til 'Carlstad i nye klæder'

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter de ændrede forhold til ansøgningen 'Carlstad i nye klæder' og giver afslag på ansøgningen.

Problemstilling

Lokaludvalget har på møde d. 25. juni bevilget 25.000 kr. i støtte til 'Carlstad i nye klæder'. Se ansøgning og behandling heraf her:

https://www.kk.dk/indhold/bronshoj-husum-lokaludvalgs-modemateriale/25062020/edoc-agenda/bc2e9c2e-f518-438f-8172-0bb49c9216e5/aafc4677-b846-417b-b627-d5fb38080a40

Ansøger har kontaktet lokaludvalgets sekretariat med ændringer i ansøgningen:

Ansøger vil gerne anmode om at ændre i projektet. De 25.000 kr. er en del et samlet budget på over 200.000 kr. der skal finansieres fra private fonde, og ansøger har fået afslag på den første ansøgning fra Slots- og Kulturarvstyrelsen, da de ikke støtter "renoveringer". Derfor vil ansøger helgardere sig ved at sende 3 ansøgninger afsted til henholdsvis Mærsk, Beckett og Louis Hansen fonden. Til denne ansøgningsproces har ansøger brug for at kunne honorere sig selv, da ansøger ikke kan lægge flere frivillige timer i projektet. 

Derfor foreslår ansøger, at ansøger bruger 12.500 kr. af de 25.000 kr. på at igangsætte interviews med Lars Cramer som planlagt, da det er projektets vigtigste del, der gerne må ske så hurtigt som muligt. De resterende 12.500 kr. bruges på at lave en gennemarbejdet ansøgning til støtte. Dette forventer ansøger gennemført 1. november 2020.

Løsning

Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen og anmoder om en ny og samlet ansøgning til projektet, da det har ændret væsentligt karakter.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Lokaludvalget giver afslag på ansøgningen.

Ansøger er velkommen til at sende en ny ansøgning.