2. Henvendelse fra 'Delte Vande'

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

1. lokaludvalget drøfter henvendelsen fra 'Delte Vande'.

Problemstilling

Sekretariatet har modtaget nedenstående henvendelse fra 'Delte Vande': 

'Delte Vande' arbejder med ideen om at skabe et formidlings og oplevelsescenter om miljø, kunst og vand i toppen af Vandtårnet sammen med en gruppe naboer og vand-fagfolk. Den store drøm med stedet er at tilbyde et unikt meditativt og rekreativt rum for bydelens beboere, samtidig med formidling af nyeste viden og kunstnerisk teori om vand som ressource i verden. Samtidig med igen at kommunens nuværende kulturelle aktiviteter beholdes i bunden af tårnet. Kongstanken er at lave den gamle vandtank om til en bæredygtig naturbadesø.

Nu ønsker 'Delte Vande' at mødes med og præsentere deres projekt for lokaludvalget mhp. at få lokaludvalgets opbakning til projektet, så de kan søge fonde om finansiering til realisering. 'Delte Vande' oplyser, at deres projekt både handler om miljø, sport, fritid, og kultur.

Læs mere her: www.deltevande.dk

Løsning

Lokaludvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning

Lokaludvalget drøfter sammenhængen mellem 'Delte Vandes' projekt og lokaludvalgets vision for kulturaksen ved Brønshøj Torv.

Lokaludvalget vil gerne mødes med Delte Vande.

Sekretariatet inviterer Delte Vande til at fremlægge deres projekt for lokaludvalget til lokaludvalgets møde i oktober.