Mødedato
20-06-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Tilhørernes punkt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

4

Naturbyen: evaluering af forårsfest og næste skridt (2019-0039490)

5

Bevilling til Naturbyens Aktivitetskalender efterår 2019 (2019-0039490)

6

Bevilling til månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis (2019-0030069)

7

Bevilling til Nycirkus i Brønshøj Vandtårn med rundvisning og debat (2019-0147166)

8

Bydelsguide 2020: Bevilling og etablering af redaktionsgruppe (2019-0148992)

9

Ansøgning om støtte til "Brønshøj-Husum Aktiv-Center afholder 5 arrangementer" (2019-0135102)

10

Ansøgning om støtte til "Ældredagen 2019" (2019-0135119)

11

Ansøgning om støtte til "Krea festival" (2019-0135120)

12

Ansøgning om støtte til "”Pandekager på en torsdag?” Alt. ”Fest på en mandag?”" (2019-0135150)

13

Ansøgning om støtte til "Aktiviteter til Børnedag 2019" (2019-0135161)

14

Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Challenge 2019" (2019-0138289)

15

"Tvelyd – sang og musik i unik akustik" (2019-0138292)

16

Bydelsdebat ifm høring af Kommuneplan 2019 (2019-0154959)

17

Godkendelse af proces for evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)

18

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

19

Meddelelser

20

Eventuelt