29. Godkendelse af henvendelse til Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling om Tingbjerg Pensionistcenter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum lokaludvalg, at

1. lokaludvalget drøfter og godkender vedlagte henvendelse om Tingbjerg Pensionistcenter til Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Problemstilling

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) har d. 6. januar været til møde med og på rundvisning hos Tingbjerg Pensionistcenter, der bor til leje i midlertidige lokaler.

På den baggrund ønsker SOSU at støtte Tingbjerg Pensionistcenter i at finde permanente, egnede og centralt belliggende lokaler, så fællesskabet blandt de 180 medlemmer, støttes og styrkes - og så Tingbjerg Pensionistcenter bevares i sin nuværende form. Derfor har SOSU udarbejdet vedhæftede henvendelse til Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling om problemstillingen med konkret løsningsforslag om, at Tingbjerg Pensionistcenter kan flytte til stueetagen på det nye Plejecenter på Ruten.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender vedlagte henvendelse.

Videre proces

Sekretariatet fremsender henvendelsen til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.